İlkokul

Geleceğe Hazırlar

DOĞRU YÜKSELİŞ'DE İLKOKULU

Yükseliş Koleji’nde ilkokul, dört yıllık bir eğitimi kapsar. Müfredatta bulunan derslere ek olarak satranç, resim, müzik ve halk oyunları gibi etkinliklere katılan öğrencilere yoğun bir İngilizce eğitimi de verilir...

Yükseliş Koleji’nin tüm kademelerinde olduğu gibi ilkokul kademesinde de dersler, dersin özelliğine göre sınıf öğretmenleri ve branş öğretmenleri tarafından, bir bütünlük içinde yürütülür. Deneyimli ve seçkin öğretmen kadromuz, rehberlik servisimiz, yeni sisteme göre hazırlanmış temel ve yardımcı kaynak kitaplarımız, bilgisayar ve fen laboratuvarlarımız, müzik odamız, resim atölyemiz, zeka oyunları sınıfımız, yüzme havuzumuz,spor sahamız ve diğer olanaklarımız ile öğrencilerimize, her şeyden önce “öğrenmeyi öğrenecekleri”, dinamik bir okul ortamı sunmaktayız. Günümüzde çocukların merkezde oldukları “yaparak, yaşayarak eğitim ve öğrenme modeli”, dünya çapında kabul görmekte ve çocukların öğrenmelerini kalıcı kılmaktadır.

 

Yükseliş Koleji’nin ilkokul kademesinde eğitim-öğretim faaliyetleri, “Tam Öğrenme Modeli” adı verilen, ezbercilikten uzak, bilişsel becerilere dayalı yapılandırmacı-bütünsel eğitim modeline göre yapılır.

Yükseliş Koleji’nde;

 • Çocuklarımız düşünmeye, soru sormaya, görüş alışverişi yapmaya teşvik edilir.
 • Eğitim ve öğretim etkinlikleri, öğrenmeyi öğrenecekleri şekilde düzenlenir.
 • Öğrenirken çevredeki olanaklardan faydalanmalarına, yaşamsal örnekleri kullanmalarına izin verilerek, “duvarsız eğitim” yaratılır ve “tam öğrenme” sağlanır.
 • Toplumsal ve çevresel sorunlara duyarlılık geliştirmeleri sağlanır.
 • Derslerle birlikte gerçekleştirilen etkinlikler, çocuklarımızın ruhsal, ahlaki ve sosyal gelişimlerini %100 destekleyecek şekilde planlanır.
 • Milli kimliğimizle birlikte evrensel değerleri de sahiplenen birer “dünya insanı” olarak yetişmelerine fırsat tanınır.
 • İngilizceye farkındalık yaratılarak anadili gibi öğrenme ortamları oluşturulur.

Yükseliş Koleji’nin ilkokul kademesinde uygulanan eğitim ve öğretim programları, MEB ilkokul programlarının yanı sıra, çocukların yeteneklerini ortaya çıkaran “Gardner’in Çoklu Zekâ Kuramı”ndan ve bilişsel becerileri geliştirerek tam öğrenmeyi sağlayan “Bloom’un Tam Öğrenme Modeli”nden yararlanır. Tüm derslerde, derslere ait özel becerilerin yanında her çocuğumuzun, eleştirel ve yaratıcı düşünme, iletişim, araştırma–sorgulama, problem çözme, bilgi teknolojilerini kullanma, girişimcilik, Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma becerilerini kazanmasına özen gösterilir.

 

Yükseliş Koleji’nin ilkokul kademesinden mezun bir çocuk;

 • Ortaokul programına hazırdır.
 • Okumaktan ve öğrenmekten zevk alır.
 • Dil becerileri gelişmiştir; Türkçeyi doğru ve etkili bir şekilde kullanabilir.
 • Sosyal – duygusal becerileri gelişmiştir; duygu ve düşüncelerini rahatlıkla ifade edebilir, sorumluluk ve iletişim becerilerini kullanabilir.
 • Bilişsel becerileri gelişmiştir; yaşamda karşılaştıkları problemleri çözme yollarını kullanabilir.
 • Motor becerileri gelişmiştir; pek çok spor dalında başarıyla aktivitelere katılabilir. Spor yapmanın insan sağlığı açısından önemini kavramıştır.
 • Kendine bakabilme becerileri gelişmiştir; kendi kendine yaşamını sürdürebilir, bağımsızlık kazanmıştır.
 • Kültürel değerlere, sanata, çevreye duyarlılık geliştirmiştir. Farklılıklara saygı ve hoşgörü gösterir.
 • Yeteneklerinin farkındadır. Bunları geliştirme yönünde isteklidir.

İLKOKUL GENEL BİLGİLER

Eğitim Programlarımız
Bire bir eğitim ve bire bir ilginin en iyi şekilde sağlandığı “Butik Okul” prensibiyle hizmet veren okulumuzda tam gün ve sınıflar 24 kişiliktir.

Okulumuz öğrencilerine 4.sınıfın sonuna kadar aynı sınıf öğretmenleri eğitim vermektedir. 1.sınıftan itibaren sınıf öğretmenleriyle birlikte öğrenci başarısının arttırılması amacıyla branş öğretmeni uygulaması başlar.
Her sınıf; içinde mega tablet sistemi bulunur.
1. sınıftan, 4.sınıfa kadar yoğun İngilizce
Konu tarama testleri
Ünite değerlendirme sınavları
Öğrenciler için evde ödev yapma ve kitap okuma süreleri belirlenir.

İLKOKUL TEMEL VE UYGULAMALI DERSLER

1-TEMEL DERSLER

a-MATEMATİK
Okulumuzda matematik öğretiminin temel amacı; öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını dikkate alarak matematiği sevmelerini sağlamak, çocuklarımızın bilgi, kavrama, analiz, sentez, değerlendirme yapabilme güçlerini geliştirmek, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerisini onlara kazandırabilmektir.
b-TÜRKÇE
Okulumuzda Türkçe dersleri öğrencilerin okuma anlama becerilerini geliştirmeyi esas almaktadır. Bununla birlikte sınavlara yönelik dil bilgisi öğretimi de gerekli sınırlamalar çerçevesinde yapılmaktadır. Türkçe dersinin kazanımlarını pekiştirmek amacıyla okulumuzda konunun özelliğine göre hazırlanan ders içi etkinlikler, akıllı tahta destekli işlenişler, yazma çalışmaları, münazaralar ve geziler başta olmak üzere çeşitli teknikler kullanılmaktadır.
c-HAYAT BİLGİSİ
Hayat Bilgisi dersi, ilköğretim okulunun ilk yıllarının öğretim programlarına da özel bir anlam katmaktadır.
çocuğun kendini, içinde yaşadığı toplumu ve dünyayı tanımasını sağlamak üzere “Yaşam Dersi” olarak nitelendirilmiş,
1. 2. ve 3. sınıf programlarında önemli bir yer doldurmuştur.
Eğitim Çalışmalarımız
Branş Dersleri
Etkinliklerimiz

Anaokulu Tanıtım Videosu

Anaokulu Tanıtım Videosu

Açıklama Alanı,Açıklama AlanıAçıklama Alanı,Açıklama Alanı,Açıklama Alanı

Yönetim Kadromuz

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing aelit, sed do eiusmod tempor incididunt.
Abdurahim YILDIZ
Okul MüdürüAbdurahim YILDIZ
Kısa Açıklama Alanı
FEDA KARAKAYA
Sınıf ÖğretmeniFEDA KARAKAYA
Kısa açıklama alanı
KERİME BAHAR ÖZDOĞAN
Rehber ÖğretmenKERİME BAHAR ÖZDOĞAN
Kısa açıklama
Haşim ORMAN
Beden Eğitimi ve Spor ÖğretmeniHaşim ORMAN
Kısa açıklama
AYTEN GÜR
Sınıf ÖğretmeniAYTEN GÜR
Kısa Açıklama Alanı
Sonay AKDEMİR
Sınıf ÖğretmeniSonay AKDEMİR
Kısa açıklama
Tuğçe ŞAVİR
Müzik ÖğretmeniTuğçe ŞAVİR
Kısa açıklama
Hatice Selma ONAY
Sınıf ÖğretmeniHatice Selma ONAY
Kısa Açıklama Alanı
İngilizce ÖğretmeniORHAN BAYRAM
Kısa açıklama
SEVGİ YAŞA
Görsel Sanatlar ÖğretmeniSEVGİ YAŞA
Kısa açıklama
NESRİN ŞİMŞEK
Sınıf ÖğretmeniNESRİN ŞİMŞEK
Kısa Açıklama Alanı
Abidin İNNAN
Bilişim ÖğretmeniAbidin İNNAN
Kısa açıklama
NİLAY YAYHAOĞLU
Beden Eğitimi ve Spor ÖğretmeniNİLAY YAYHAOĞLU
Kısa açıklama

İletişim Bilgileri

Yolaltı Mah. Seyrantepe Eski Toki 13. Cad. No:5 Yenişehir / Diyarbakır

 • dummy0412 262 30 00

 • dummy0412 262 30 01

 • dummy info@dogruyukselis.com

Yükseliş Koleji © Copyright 2019.Tasarım 2A Ajans

Arama Moturu