Kurucu Mesajı

2017-2018 Eğitim- Öğretim Yılı

About us

KURUCU MESAJI

Sayın Veliler,

Doğru Yükseliş Koleji kişileştirilmiş eğitim modelleri, modern eğitim teknolojileri ve doğaya dost okullarıyla, anaokulundan ortaokula kadar her kademede bireye kaliteli eğitim veren, bu eğitim modeline olanak sağlamak için her türlü fiziksel altyapıyı ve teknolojik olanakları sunan, öğrencilerinin sosyal, sportif, kültürel ve psikolojik olarak gelişimini izleyip seçenekler sunan, yabancı dil eğitimine önem veren, güvenilir, yenilikçi ve modern bir eğitim kurumudur. Bizlerin amacı; bireyin kendini tanımasını sağlamak, hem kendisi için hem de içinde bulunduğu toplum için en yararlı olacak kararları alma yetisini kazandırmak.

Öğrencilerin sadece ileride kazanacakları mesleklerdeki başarıları ile değil, davranışları ve sosyal yaşam becerileri ile de topluma ve kendilerine katkı yaratmasını sağlamak, milliyetçi, laik, demokratik anlayışla dünyadaki gelişmeleri izleyen, değerlendiren, gelişmeleri yaşamına uyarlayabilen, uluslararası alanda iletişim kurabilen bireyler yetiştirmek. Hayatın olumlu ve olumsuz gelişmelerine hazırlıklı olabilen, zamanını, yetenek ve bilgisini kullanarak yaşamda sağlam adımlar atabilecek özgüven ve davranış özelliklerine sahip bireyler yetiştirmek. Hayatta tatmin olmanın belirli formülü olmadığını, her bireyin kendine uygun olacak ve severek yapacağı şeyleri fark etmesini ve bu doğrultuda yetkinliklerini geliştirmesini sağlamak, Cumhuriyetin temel değerlerini özümsemiş, vatanını ve milletini seven Dünya’ya örnek olacak bireyler yetiştirmek.

Kurucu
Abdurahim YILDIZ

İletişim Bilgileri

Yolaltı Mah. Seyrantepe Eski Toki 13. Cad. No:5 Yenişehir / Diyarbakır

  • dummy0412 262 30 00

  • dummy0412 262 30 01

  • dummy info@dogruyukselis.com

Yükseliş Koleji © Copyright 2019.Tasarım 2A Ajans

Arama Moturu